Studijski posjet Udruge IKS Karlovcu

Kategorija: Vijesti

U okviru svog studijskog posjeta Karlovcu, gosti iz Udruge IKS zajedno s predstavnicima partnerskih organizacija u sklopu KA2 projekta „Why Youth Work is Good“, posjetili su i Centar za mlade Grabrik. 

Udruga IKS provodi međunarodni projekt promicanja rada s mladima i u sklopu istog organizira predstavljanje dobrih praksi u Hrvatskoj. Grad Karlovac je prepoznat kao lokalna zajednica koja ima dobru praksu rada s mladima te je Udruga IKS odlučila predstaviti aktivnosti rada s mladima u Karlovcu svojim međunarodnim partnerima.

U sklopu te studijske posjete Karlovac je posjetilo 19 osoba koje rade s mladima iz 6 europskih zemalja. Osim Centra za mlade Grabrik, posjetili su i Malu scenu Hrvatskog doma te su posjetili i Gradsko poglavarstvo gdje su im predstavljene i aktivnosti Grada Karlovca koje omogućuju razvoj rada s mladima u našoj lokalnoj zajednici i dana perspektiva lokalne samouprave u području rada s mladima.