LOGO 06 Bijelo

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koji svojim radom osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje njihovih problema i bolji položaj u lokalnoj sredini.

Sjedište Savjeta mladih je u Centru za mlade u Grabriku.

Članovi ovog tijela su:

 1. Stela Žaja
 2. Dominik Matan
 3. Filip Badovinac
 4. Demjan Rožman
 5. Leo Staković
 6. Matea Mihalić
 7. Martin Luketić
 8. Matija Žibrat
 9. Valentina Kružić

Zamjenici:

 1. Ivan Prugovečki
 2. Luka Blažeković
 3. Lukas Šomek
 4. Tin Vučković
 5. Valentina Gambiroža
 6. Ines Streljak
 7. Viktor Stamenković
 8. Viktorija Banić
 9. Filip Tonković

 

Djelokrug Savjeta mladih:

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje treba aktivno zagovarati interese mladih prema tijelima lokalne samouprave. Članovi/ice Savjeta mladih održavaju redovite sastanke s udrugama mladih i za mlade te drugim organizacijama koje okupljaju mlade te javno zagovaraju sudjelovanje mladih u donošenju i provođenju politike za mlade na lokalnoj razini.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradske skupštine koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.