Kako osnovati udrugu:

Jednostavne upute o osnivanju udruge (mladih ili bilo koje druge) dostupne su OVDJE

Vodič za osnivanje udruge

 

Sve informacije oko registracije udruge kao i upute oko izrade Statuta, zapisnika sa osnivačke skupštine i ostalih potrebnih akata mogu se dobiti i u:

 • Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
  Služba za opću upravu
  Križanićeva 11, Karlovac
  Tel: 047-615-922
 • Centru za mlade (CZM) u Grabriku
  Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac
  Tel: 047-422-347

 

Kako pronaći prostor za djelovanje udruge:

Novoosnovane udruge i one koje tek povremeno trebaju prostor za svoje aktivnosti prostore mogu potražiti u:

Centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca 13
Centru Muza (Mala urbana zajednica), Haulikova 22-24

Udruge prostore za vlastita okupljanja i provođenje programa također mogu dogovoriti s lokalnim školama, Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić ili Knjižnicom i čitaonicom za mlade.

 

Financijska potpora udrugama:

Sljedeće stranice donose obilje informacija o tekućim natječajima domaćih i stranih donatora koji daju redovite potpore radu udruga:

 

Svakako treba pratiti i stranice lokalne i regionalne samouprave: