Javna tribina o aktivnoj participaciji djece u lokalnoj zajednici

Kategorija: Vijesti

U okviru i povodom završetka provedbe projekta za promicanje aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici „Ti, Ja, Mi“ u Centru za mlade Grabrik održat će se javna tribina na temu dječjih prava i aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici.

U petak, 31. svibnja u 13 sati 2019. godine u Centru za mlade Grabrik održat će se javna tribina na temu dječjih prava, obveza i odgovornosti te aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici. Tribina se organizira u okviru projekta „Ti, Ja, Mi“ te je ujedno i završna aktivnost projekta koja će biti popraćena i završnom  konferencijom za novinare.

Sukladno temama, tribina će biti razdijeljena u tri mini bloka:

Blok 1: Dječja prava

Blok 2: Odgovornosti, obveze i mogućnosti djece

Blok 3: Aktivna participacija djece u zajednici (obzirom na prava i odgovornosti)

Svaki od blokova trajat će 20 minuta. Javnu tribinu vodit će Valentina Gambiroža, kreatorica projekta, koja se aktivno bavi radom s djecom.

Javna tribina održat će se u petak, 31. svibnja 2019. godine, u Centru za mlade Grabrik s početkom u 13 sati.