Naših prvih 10 | Centar za mlade Grabrik

Kategorija: Staro

Našihprvih10Proslava 10 godina rada Centra za mlade Grabrik održat će se 8. veljače 2018. s početkom u 11 sati, u Centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac.

Obilježavanje 10 godina Centra podijeljeno je u dva dijela. U prvom dijelu održat će se javna tribina „Kako centri za mlade utječu na živote mladih?“. Na javnoj tribini plan je ugostiti relevantne dionike bez kojih rad centra ne bi bio moguć poput Grada Karlovca, Savjeta mladih, korisnika, udruga mladih i za mlade te ostalih ustanova koje rade s mladima.

Drugi dio programa odnosi se na škole i ostale mlade i održat će se u poslijepodnevnim satima.

Od 15 do 18 sati – radionice na temu neformalnog učenja i aktivnog građanstva

Od 18 do 21 sat – društvene igre i kviz.

U proteklih 10 godina Centar za mlade u Grabriku postao je prepoznatljivo i neizostavno mjesto za mlade ljude, mjesto u kojem se mladi mogu educirati, informirati, ali i provoditi svoje slobodno vrijeme u zdravom i sigurnom okružju. Kroz Centar za mlade godišnje prođe oko 4000 mladih osoba koji sudjeluju edukativnim i informativnim aktivnostima, izložbama, prezentacijama, okruglim stolovima, debatama, filmskim večerima, učenju, društvenim igrama, plesu i sl., ali koji sudjeluju i u kreiranju sadržaja za mlade tako da je Centar za mlade u Grabriku pravi inkubator aktivnog sudjelovanja mladih. Zahvaljujući Centru za mlade u Grabriku, u posljednjih nekoliko godina u Karlovcu je primjetno narastao broj različitih inicijativa i događanja u gradu kojeg pokreću i organiziraju mladi.