Radionica o ispunjavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Kategorija: Staro

1-volonteriUdruga Carpe Diem i Lokalni volonterski centar VolonterKA organiziraju radionicu o ispunjavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koje će se održati u Centru za mlade Grabrik u ponedjeljak 20. lipnja 2016. u dva terimina 11:00 sati i u 17.30 sati.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove aktivnosti/zadaci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Ovaj zajednički europski okvir ključnih kompetencija pomaže pri korištenju ujednačenog europskog jezika kad govorimo o iskustvima učenja u raznim okruženjima.

Iz toga razloga vrlo je važno znati ispuniti Potvrdu vašem volonteru/ki, a prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu organizator volontiranja obvezan je volonteru/ki izdati Potvrdu o stečenim kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radionica je namjenjena organizatorima volontiranja i volonterima.

Uvjet za sudjelovanje na radionici je ispunjavanje prijavnice koja se nalazi na sljedećem linku:
https://form.jotformeu.com/61541843885363

Rok za prijavu je najkasnije do 15. lipnja 2016. godine, a predviđeno trajanje radionice je 90 minuta. Radionica će se odražti u dva navedena termina, molim Vas da izaberete jedan termin na koji ćete doći.