Nacrt strategije kulturnog razvoja grada Karlovca

Kategorija: Staro

grb karlovcaGrad Karlovac je pristupio izradi nacrta Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2023. godine, točnije prvoj fazi u metodologiji izrade -  anketiranju građana o sadašnjem stanju i ponudi u kulturi našega grada.

 

Cijeneći vaše mišljenje ljubazno molimo da ispunite ovu anketu, koja će biti dostupna do dana 20.06.2013. godine.

Anketu možete popuniti ovdje.