LEDukacija: grafički i web dizajn

Kategorija: Staro

ledukacijaObavještavamo vas da će početkom veljače početi radionice LEDukacije na temu grafičkog i web dizajna.

 

 

Radionice će se održavati četvrtkom u Centru za mlade u Grabriku po sljedećem rasporedu:

7., 14., 21. i 28. veljače od 18 do 22 sata - Grafički dizajn
7., 14. i 21. ožujka od 18 do 22 sata - Web dizajn

Voditelj obje radionice je Josip Dujmović.

Više o voditelju: www.jukkadesign.com

SADRŽAJ RADIONICA:

GRAFIČKI DIZAJN
Pohađanjem ove radionice polaznici će biti upoznati s principima grafičkog dizajna i pripremom za tisak, te u skladu s time ovladati tehnikama izrade raznih sredstava vizualne komunikacije. Uz same osnovne principe dizajna, polaznik će biti osposobljen u radu s alatima za izradu, obradu i manipulaciju grafičkim elementima kao što su tipografija, fotografija i slično.
Cilj je polaznike osposobiti da samostalno osmišljavaju, izrađuju i pripremaju za tisak materijale poput plakata, brošura, tiskovina i slično.
Nakon uvoda u grafički dizajn, slijedi obrada i izrada rasterske grafike u najjačem alatu iz tog područja danas, računalnom programu Adobe Photoshop CS5. Nastavljamo u računalnom programu Adobe InDesign CS5, gdje se polaznici uče radu na stolnom izdavaštvu (magazini, novine, knjige...). Polaznici će naučiti pripremu materijala za tisak, te na kraju izraditi kompletan časopis pripremljen za tisak.
Programi kojima će se polaznici koristiti:
Adobe Photoshop CS5
Adobe InDesign CS5
Plan rada:
1. Uvod, upoznavanje sa programom Adobe Photoshop CS5 i njegovim alatima
2. Izrada naslovnice časopisa
3. Upoznavanje sa programom Adobe InDesign CS5 i njegovim alatima
4. Izrada časopisa, prijelom teksta i priprema za tisak

WEB DIZAJN
Pohađanjem ove radionice polaznici će naučiti prvenstveno dizajnirati web stranicu, organizirati sadržaj i izraditi praktičnu navigaciju. Nakon toga, polaznik će biti osposobljen izraditi web stranicu koristeći osnovne metode i alate, a zatim tu web stranicu objaviti na internetu. Također polaznik će biti upoznat s različitim internet tehnologijama.
Cilj je osposobiti polaznike za samostalnu izradu, dizajn, uređivanje, optimiziranje i postavljanje web stranice na mrežu, te ih upoznati s tehnologijama i trendovima na Internetu.
Nakon uvoda, slijedi upoznavanje s web stranicama, njihovom strukturom i mogućnostima. Potom  upoznavanje i rad s xHTML jezikom i CSS jezikom pomoću kojih se web stranice izrađuju. Grafičko sučelje izrađivati će se u računalnom programu Adobe Photoshop CS5. Nakon toga prelazi se na rad u Adobe Dreamweaver CS5, najjačem alatu za izradu web stranica u kojem će se izrađivati web stranica. Na kraju radionice polaznici će izraditi samostalnu funkcionalnu web stranicu.
Programi kojima će se polaznici koristiti:
Notepad ++
Adobe Photoshop CS5
Adobe Dreamweaver CS5
Plan rada:
1. Uvod, upoznavanje sa HTML i CSS jezikom
2. Izrada grafičkog sučelja u računalnom programu Adobe Photoshop CS5
3. Izrada web stranice u računalnom programu Adobe Dreamweaver CS5

 

NAPOMENA

Radi ograničenog broja računala u Centru za mlade, poželjno je da svaki polaznik ponese svoje prijenosno računalo, te da instalira demo verzije navedenih softvera.

Prijave su otvorene do 1. veljače a vrše se mailom na udrugapoluga@gmail.com s imenom i prezimenom sudionika, te nazivom radionice na koju želite doći.


LEDukacija je financirana od Grada Karlovca te u sklopu projekta Centar za mlade u Grabriku od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.