Održana radionica Open Street Map

Kategorija: Staro

U sklopu transnacionalne inicijative mladih “Mapping Lab”, koju organizira udruga Carpe Diem u partnersvtu s Creation Development Trust iz Walesa, u Centru za mlade u Grabriku je započela radionica Open Street Map - edukacija o dopuni podataka putem snimanja GPS uređajem te unošenjem podataka u Open Street Map.

Ova radionica održavati će se do rujna, a u listopadu ista radionica održati će se u partnerskoj organizaciji u Bridgendu.

Cilj ove radionice je educirati mlade o dopuni podataka u Slobodnu katru te istražiti sve potencijalne lokacije u svojim sredinama koji su zanimljivi i namijenjeni mladima te će ih uz pomoć sustava USE-IT-EUROPE uobličiti u atraktivnu turističku mapu koja će biti distribuirana po Hrvatskoj, Walesu te 20-ak gradova u Europi.


Ovu inicijativu financira Europska komisija preko programa Mladi na djelu, a turistička mapa za mlade turiste bit će promovirana u travnju sljedeće godine.