Okrugli stol na temu Gradskog programa za mlade

Kategorija: Staro

Srijeda, 14.12. u 10 sati

U Centru za mlade u Grabriku udruga mladih Puls održati će se okrugli stol naziva „Nemamo što čekati“ – planovi izrade novog Gradskog programa za mlade".

Okrugli stol se organizira s namjerom da se dobiju konkretni odgovori na pitanja koji se tiču budućnosti gradskog programa za mlade.

Na okrugli stol pozvani su SVI predstavnici institucija i organizacija relevantnih za teme politika za mlade te se mole da dođu 10-15 minuta prije zakazanog termina.

OSNOVNA PITANJA OKRUGLOG STOLA
- Namjeravaju li se i kada poduzeti prvi koraci koji su potrebni kako bi cjelokupni formalni proces donošenja programa započeo?
- Kada možemo očekivati prve korake?
- Kako bi trebala izgledati dinamika izrade?
- Kako uključiti sve relevantne aktere u proces donošenja Programa?
- Kako da se pristupi istraživanju potreba mladih?
- Je li potrebno istraživanje proširiti na osobne intervjue i fokus grupe?
- Postoje li prostor za poboljšanje institucionalnog okvira i je li potrebno uopće poboljšavati okvir?
- Kakva je mogućnost suradnje udruga uključenih u proces?
- Koje se pozitivne strane postojećeg GPM-a mogu iskoristiti kao podloga u donošenju novog?
- Je li potrebno zapravo ponavljati cjelokupni proces ili je potrebno učvrstiti postojeći program?