Podrška udrugama u Karlovcu

Kategorija: Staro

Kako osnovati udrugu:

Jednostavne upute o osnivanju udruge (mladih ili bilo koje druge) dostupne su na stranicama Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Sve informacije oko registracije udruge kao i upute oko izrade Statuta, zapisnika sa osnivačke skupštine i ostalih potrebnih akata mogu se dobiti i u:

Odsjeku za opću upravu
Ureda države uprave u karlovačkoj županiji

Križanićeva 11, Karlovac
Tel: 047-615-922

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Karlovca
Banjavčićeva 9, Karlovac
Tel: 047-628-200

Centru za mlade (CZM) u Grabriku
Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac
Tel: 047-422-347


Kako pronaći prostor za djelovanje udruge:

Novoosnovane udruge i one koje tek povremeno trebaju prostor za svoje djelovanje prostore mogu potražiti u:

Centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca 13

Centru Muza (Mala urbana zajednica), Haulikova 22-24

Udruge prostore za vlastita okupljanja i provođenje programa također mogu dogovoriti s lokalnim školama, Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić ili Knjižnicom i čitaonicom za mlade.

Financijska potpora udrugama:

Sljedeće stranice donose obilje informacija o tekućim natječajima domaćih i stranih donatora koji daju redovite potpore radu udruga:

Ured za udruge Vlade RH
Program E-misija
Središnja agencija za ugovaranje i financiranje

Svakako treba pratiti i stranice lokalne i regionalne samouprave:

Grad Karlovac
Karlovačka županija