Kontakti

Kategorija: Staro
Centar za mlade Grabrik
M. Vrhovca 13
47000 Karlovac

Tel/Fax: 047/ 422-347
e-mail:
info@czm-grabrik.hr

Radno vrijeme:

09:00 – 22:00 sata

Radno vrijeme Info centra za mlade:

11:00 – 16:00 sati