TREĆA GODINA PROGRAMA "ZAJEDNO ZA BOLJU ZAJEDNICU"

Kategorija: Vijesti

U Centru za mlade Grabrik održano je predstavljanje programa “Zajedno za bolju zajednicu”. Udruga Carpe Diem program provodi od 2020. godine, a edukacije i radionice održavaju se u prostoru Centra za mlade Grabrik i u Društvenom centru Prostorija.

  Zzbz_press_2.jpg

Korisnici programa su djeca i mladi iz Centra za pružanje usluga u zajednici “Vladimir Nazor” te iz Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac. Osim njih na radionicama su sudjelovali i djeca i mladi korisnici azila u Karlovcu. Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu trogodišnjih programa “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” (za razdoblje od 2020. - 2023.)

 

Program „Zajedno za bolju zajednicu“ za cilj ima smanjiti socijalnu isključenost i siromaštvo djece i mladih iz socijalno osjetljivih skupina putem pružanja inovativnih usluga – razvoja socijalnih i životnih vještina i uključivanja u zajednicu putem volontiranja i humanitarnog rada.

Program se sastoji od 5 glavnih aktivnosti koje su podijeljenje po temama:

1. Socijalne vještine
2. Životne vještine
3. Radionice usmjerene preventivnim aktivnostima
4. Uključivanje u zajednicu
5. Upoznavanje sa zanimanjima

Ovim programom uključuju se djeca i mladi iz socijalno osjetljivih skupina (mladi iz alternativne skrbi, djeca socijalno ugroženih obitelji, migranti, žrtve i svjedoci međuvršnjačkog nasilja, djece i mladi u problemima u ponašanju) u aktivnosti jačanja kompetencija u području socijalnih i životnih vještina što će im omogućiti veću uključenost u društvo i participaciju u aktivnom sudjelovanju.

I u trećoj provedbenoj godini planira se nastaviti kontinuirani rad s korisnicima te osmisliti edukativni i radionički program prema njihovim potrebama. Osim zaposlenika na projektu, u provođenju programa udruga Carpe Diem surađuje i s vanjskim stručnim suradnicima.

Glavni ciljevi ovog programa su:

1. Smanjiti socijalnu isključenost i siromaštvo djece i mladih iz osjetljivih skupina
2. Povećati kvalitetu usluga
3. Poboljšati kvalitetu života socijalno osjetljivih skupina
4. Razviti suradničke odnose različitih pružatelja usluga, JLPS, ustanova socijalne skrbi, udruga i različitih sustava