"Radimo zajedno!" - javna tribina o radničkim pravima mladih

Kategorija: Vijesti

Javna tribina o radnickim pravima mladih

 

Europska komisija donijela je službeni prijedlog da se 2022. proglasi Europskom godinom mladih kao prigodu za dijalog s mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u europskoj budućnosti te kako bi sudjelovanje mladih i njihov aktivni angažman u društvu postale trajne značajke našeg društva. Europsku godinu mladih udruga Carpe Diem planira obilježiti s nekoliko događanja, a prvo je javna tribina na temu radničkih prava mladih pod nazivom „Radimo zajedno!“ Svrha ove tribine je da se mladi upoznaju s radničkim pravima.

U današnjem svijetu u kojem postoje tribine o tome kako postati poduzetnik, iako su poduzetnici u svakom društvu manjina, vrlo su rijetke tribine i rasprave o tome kakva su prava onih koje poduzetnici zapošljavaju. Radnička prava najefikasnije se mogu zaštiti sindikalnim organiziranjem,stoga će na tribini biti govora o sindikatima (kakve su to organizacije, koji su uvjeti učlanjenja u sindikate, koje su koristi, kako birati i biti biran u sindikatu itd.), o sindikalnim akcijama (poput štrajka, kolektivnog pregovora, procesa mirenja itd.) i rezultatima sindikalnih akcija (bolji uvjeti rada, veća razina radničkih prava; konačno, kolektivni ugovor). Ovom prilikom pojasnit ćemo razlike raznih vrsta ugovora poput ugovora o djelu, ugovora o radu na određeno vrijeme, na neodređeno vrijeme, zatim instituta "pravilnika o radu" te kolektivnog ugovora. Gosti na tribini bit će predstavnici Novog sindikata koji iza sebe imaju iskustvo raznih sindikalnih akcija, ali i više kolektivnih ugovora te imaju članove i privatnih i javnih poduzeća, kao i radnika u trgovini, (metalo)prerađivačkoj industriji itd.