Javni poziv za mobilnosti i inicijative mladih za 2022. godinu

Kategorija: Vijesti

U utorak, 26. travnja 2022. otvoren je Javni poziv za mobilnosti i inicijative mladih za 2022. godinu.

 

inicijative_mladih.jpg


Sve informacije o Javnom pozivu su dostupne OVDJE

Sve inicijative i mobilnosti mladih u okviru ovog Javnog poziva mogu se ostvariti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. odnosno do raspoloživosti osiguranih sredstava u Proračunu Grada Karlovca.

Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI dostupnoj na mrežnim stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr

APLIKACIJA SOM NATJEČAJI:

Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave: podrska@som-system.com

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: mladi@karlovac.hr