Romana Franjković nova je predsjednica Savjeta mladih Grada Karlovca

Kategorija: Vijesti
Savjet mladih Grada Karlovca u sljedeće tri godine vodit će Romana Franjković, a za zamjenika predsjednice izabran je Matija Žibrat. Odlučeno je tako javnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici 6. saziva Savjeta mladih grada Karlovca. 
 
Osobitu ulogu Savjet mladih imat će u provođenju i praćenju Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2020.-2023.g., praćenju mjera obuhvaćenih certifikatom Grad za mlade i u direktnom radu s mladima iz udruga, gradskih četvrti i mjesnih odbora te svim mladima koji im se obrate sa nekom idejom i inicijativom. 

Aktualni saziv u mandatu je do travnja 2023. godine. Prvi saziv Savjeta mladih Grada Karlovca temeljem Zakona o savjetima mladih osnovan je u 2008. godini. 
Prethodni,  peti saziv, aktivno je sudjelovao u izradi sumarnog evaluacijskog izvješća o provedbi Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2015.-2018. kao svojevrsni uvod i uvid u tematiku GPM-a. Stečena znanja primijenili su provođenjem svih aktivnosti u izradi Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2020.-2023. 

Radom svih dosadašnjih članova Savjet mladih postepeno je kroz godine postao prepoznat subjekt gradskih politika, ali također i na županijskoj i nacionalnoj razini. 
Najave i aktivnosti Savjeta mladih svi zainteresirani pratiti mogu na web stranici Grada Karlovca kao i Facebook stranici Savjet mladih Grada Karlovca.
Preneseno sa: Grad Karlovac