Nacrt i komentari na novi Gradski program za mlade

Kategorija: Staro

pingvinGrad Karlovac u suradnji s Udrugom Carpe Diem i brojnim lokalnim dionicima izradio je nacrt Gradskog programa za mlade Grada Karlovca za razdoblje od 2015. do 2018. godine.

Ovaj dokument predstavlja strategiju Grada prema mladima i obuhvaća sva područja života mladih ljudi između 15 i 30 godina starosti (obrazovanje i informiranje mladih, aktivno sudjelovanje mladih i izgradnja civilnog društva, kultura mladih, slobodno vrijeme i sport, socijalna politika i zdravlje mladih, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje ) te je izuzetno važna podloga za sastavljanje Proračuna Grada Karlovca i operativno djelovanje gradske uprave.

Izuzetno je važno da se u raspravu uključi što više mladih, udruga mladih i za mlade te one institucije koje se u svojem djelovanju bave mladim ljudima i mogu na bilo koji način doprinijeti kvaliteti ovog dokumenta kao i kasnije sudjelovati u provedbi.

Nacrt Gradskog programa za mlade možete preuzeti na web stranicama ovdje.

Ukoliko želite predložiti izmjenu ili nadopunu predloženog teksta u ovom dokumentu, molimo vas da koristite obrazac za komentiranje. Svi zainteresirani svoje komentare mogu dostaviti putem navedenog obrasca u excel formatu na mail adresu gpmkarlovac@gmail.com . Komentari se također mogu slati i putem online obrasca koji možete naći ovdje.

Za osobe bez pristupa internetu, na raspolaganju stoji informatička oprema u Centru za mlade u Grabriku. Sljedeći korak, prije usvajanja ovog dokumenta na Gradskom vijeću biti će javna tribina koja će se održati u drugoj polovici studenog ove godine.