Edukacija o ispunjavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Kategorija: Staro

altUdruga Carpe Diem i Lokalni volonterski centar VolonterKA pozivaju Vas na edukaciju o ispunjavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koje će se održati u Centru za mlade Grabrik u utorak 25. studenog 2014. u 11:00 sati.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove aktivnosti/zadaci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.

Ovaj zajednički europski okvir ključnih kompetencija pomaže pri korištenju ujednačenog europskog jezika kad govorimo o iskustvima učenja u raznim okruženjima.

Iz toga razloga vrlo je važno znati ispuniti Potvrdu vašem volonteru/ki, a prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu organizator volontiranja obvezan je volonteru/ki izdati Potvrdu o stečenim kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Uvjet za sudjelovanje na edukaciji je ispunjavanje prijavnice koja se nalazi na sljedećem LINKU

Rok za prijavu je najkasnije do 21. studenog 2014. godine.