Treća i četvrta radionica o Gradskom programu za mlade

Kategorija: Staro

gpzm-pingvin-previewPozivamo sve zainteresirane na nove radionice izrade Gradskog programa za mlade u Karlovcu.

Treća radionica održat će se 13.05.2014.g. s trajanjem od 10 do 18 sati u Centru za mlade Grabrik.

Tema: AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU – izgradnja civilnog društva, mobilnost i volonterizam mladih

Voditeljica: Manuela Kasunić

Četvrta radionica održat će se na istoj lokaciji dana 15.05.2014.g.u istom terminu.


Tema: MEHANIZMI POTPORE MLADIMA - socijalna politika, zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje

Voditeljica: Ana Preveden

Svoj dolazak prijavite i potvrdite na gpm.karlovac@gmail.com