Grupne radionice za nezaposlene majke

Kategorija: Staro

alt

Svakog utorka i petka od 9 do 11 sati u Centru za mlade u Grabriku održavat će se radionice u sklopu projekta "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb - nove usluge skrbi za djecu tražitelja/ica zaposlenja" koje provodi Ženska grupa Karlovac „Korak“.

Projekt je namijenjen nezaposlenim majkama koje imaju djecu rane i predškolske dobi koja ne pohađaju jaslice/vrtić.

Cilj projekta je doprinos poboljšanju i povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja razvojem ove nove socijalne usluge, a osnovne aktivnosti su pružanje besplatne kratkoročne usluge zbrinjavanja djece nezaposlenih majki u Dječjem vrtiću Karlovac u trajanju od 5 mjeseci te pružanje besplatne pomoći tim istim majkama u traženju posla i razvoju vještina i karakteristika potrebnih za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. U slučaju da se majka zaposli tokom trajanja projekta, dijete/ca će biti zbrinuto/a u Dječjem vrtiću Karlovac.

Dugoročni cilj je stvoriti novu socijalnu uslugu kroz suradnju javnog i civilnog sektora. Projekt traje do kraja prosinca 2014. godine.

Projekt je financiran većinskim dijelom bespovratnim sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda te sredstvima Vladinog ureda za udruge RH, sredstvima provoditelja i partnera. Nositelj projekta je Ženska grupa Karlovac „KORAK“, a partneri u projektu su Grad Karlovac, Dječji vrtić Karlovac, te Hrvatski zavod za zapošljavanje– Područni ured Karlovac.

Više na www.grupakorak.hr i info.korak@gmail.com