Nastavlja se trening socijalnih vještina

Kategorija: Staro

altUtorkom u Czm Grabrik, 20 - 22h

Radionica socijalnih vještina nastavlja s aktivnostima i u 2014. godini. Svrha ove radionice je proširenje spoznaje o sebi, razvoj socijalnih vještina, usavršavanje emocionalne inteligencije te unapređenje odnosa drugim osobama u okruženju.

Izgradnja, jačanje i usavršavanje emocija jedna od najvažnijih životnih vještina.

Program se temelji na stvarnim životnim situacijama, a cilj mu je pomoći izgraditi samopoštovanje i samokontrolu, potaknuti poštovanje prava drugih te nučiti kako usvojiti, prihvatiti i poštivati Zlatno pravilo: Čini drugima što želiš da drugi čine tebi.

Radionica je namijenjena mladima u dobi od 15 do 20 godina, a održava se utorkom od 20 do 22 sata u centru za mlade u Grabriku.

Radionica se provodi u sklopu projekta udruge Carpe Diem „Budi kreativac, a ne agresivac!“ i financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.