Udruge iz cijele županije sudjelovale na edukaciji za koordinatore volontera

Kategorija: Staro

Menagment_volontera_Carpe_Diem_2.jpgU prvom modulu edukacije za koordinatore volontera u organizaciji udruge Carpe Diem, a u sklopu Lokalnog volonterskog centra VolonterKA, sudjelovale su udruge iz cijele Karlovačke županije.

Predstavnici udruga civilnog društva iz Karlovca, Ozlja, Duge Rese, Ogulina, Slunja i Vojnića upoznati su sa osnovama volonterstva, zakonskim okviru, detektiranju potreba za volonterima u pojedinim organizacijama, na koji način naći volontere te kako napraviti opis posla volontera.

Drugi modul održat će se sljedeći vikend (08.-09.02.2014.) kada će polaznici biti upoznati s vođenjem volontera, supervizijom i evaluacijom te ostalim potrebnim vještinama i znanjima koordinacije volontera.

Edukacija je organizirana u sklopu projekta “Biraj, uživaj, volontiraj!” kroz koji je osnovan Lokani volonterski centar VolonterKA.

Lokalni volonterski centar VolonterKA ima za cilj stvaranje baze volontera i organizatora volontiranja, promociju volonterizma i vrednovanje volonterskog rada te edukaciju volontera i organizatora volontiranja radi što kvalitetnijeg uključivanja volontera na području Karlovačke županije.

Projekt provodi udruga Carpe Diem u partnerstvu s Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju "Sunce" Ogulin , Gradovima Karlovcem, Ogulinom i Slunjem, a financira ga Ministarstvo socijalne politike I mladih.

alt alt