Javna rasprava o Nacrtu strategije kulturnog razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2023. godine

Kategorija: Staro

Karlovac Grad SusretaMolimo Vas da se uključite u javnu raspravu na temu prijedloga teksta Nacrta strategije kulturnog razvoja grada Karlovca, koja će trajati od dana 20.11.2013. do dana 8.12.2013. godine.

Svoje sugestije možete proslijediti na pripadajućem obrascu elektroničkim putem do dana 8.12.2013. godine na sljedeće e-adrese: hadrian.cro@gmail.com ili irena.segavic@karlovac.hr ili isti dostaviti poštom na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 47000 Karlovac, Banjavčićeva 9.

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.

ARHIVA DOKUMENATA:

UVODNI TEKST UZ PRIJEDLOG NACRTA KULTURNE STRATEGIJE

PRIJEDLOG NACRTA STRATEGIJE

OBRAZAC ZA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA NACRTA KULTURNE STRATEGIJE